תקנון חנות בוגבו אאוטלט

לצד חנות המכר הרגילה, מפעילה חברת IBB GROUP (איי.בי.בי. גרופ, ח.פ. 513680660) באתר האינטרנט של בוגבו, גם חנות אאוטלט, בה נמכרים מוצרים ממהדורות קודמות, במחירים מיוחדים.
על מוצרים שנרכשו במסגרת חנות האאוטלט חלים הכללים הבאים:

 • אין החלפות
 • אין אחריות
 • מוצרי האאוטלט הינם מוצרים ממהדורות קודמות של בוגבו הנמכרים במחירים מיוחדים ונמוכים
 • אין החזרות, מלבד זכות הביטול הקבועה בחוק:

ביטול עסקה

(א) החוק קובע שצרכן יוכל לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • בעל פה: במקום העסק או בשיחת טלפון
 • בכתב – באמצעות שליחת בקשה בדואר, במייל או בפקס – כתובתנו: רחוב משכית 14, הרצליה, ת.ד. 13041, טלפון: ‎03‑5407999, פקס: ‎‎03‑5407022.
 • באינטרנט: כאשר העסקה נעשתה באינטרנט, באמצעות הקישור הייעודי שבעמוד הראשי של האתר.

(ב) פרטים מזהים: בהודעת ביטול על הצרכן לפרט את שמו ומספר ת.ז.
(ג)העסק ימסור לצרכן מידע לגבי אופן הביטול בכל אחד מהממשקים הבאים: חשבונית, קבלה, הודעת תשלום, מסמך הגילוי המסכם את פרטי העסקה.

ביטול הזמנה / השבת כספים:

(א) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

 1. ביטול עיסקה יעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם.
 2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
 4. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.
 5. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

(ב) החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

 1. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.
 2. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב או בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

(ג) ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון ו\או כתוצאה ממחסור בלתי צפוי במלאי ו\או כתוצאה מהפסקת ייצור פתאומית של החברות היצרניות.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר – הפוגעים בהליך התקין של המכירה, העסקה תבוטל על ידי החברה. החברה לא תהא מחויבת לספק לצרכן מוצר כלשהו ולא תחייב את הצרכן בגין העסקה
בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו סכומים אלה על הסכומים ששילם הלקוח לחברה.
לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר
* למען הסר ספק, כל הסעיפים המופיעים בקובץ תנאי השימוש באתר בוגבו תקפים גם לחנות האאוטלט, למעט העניינים העוסקים בהחלפות ואחריות, שאינם תקפים במוצרי האאוטלט

יש דברים שקורים רק כשנרשמים!
בואו להיות הראשונים לגלות את המהדורות המיוחדות, ההשקות הכי חמות והטיפים השווים ביותר
צרפו אותי