תנאי שימוש

לקוחות יקרים, תודה שבחרתם בחברת IBB GROUP (איי.בי.בי. גרופ, ח.פ. 513680660), המשווקת את מוצרי האיכות של בייבי ביורן בישראל,

לפני כניסה לאתר זה ו/או שימוש באתר נא קראו בעיון את האמור לעיל.

הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעותו כפופים להוראות ולתקנון האתר המפורט להלן. הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים והתחייבות חד ערכית לפעול על פיהם.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא הודעה מראש.

. כללי

(א) האמור במבוא דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

(ב) תקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש/משתמש/מזמין/לקוח (להלן: “משתמש”) לבין החברה ו/או מפעילת האתר.

(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות ו/או בקשר לאתר.

(ד) תוכן האתר ותקנון זה מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

(ה) האתר משמש לצורך הזמנת מוצרים ומיידע אודות מוצרי החברה.

(ו) כל תנאי מתנאי תקנון זה הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי התקנון, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

(ז) לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info-service@bugaboo-israel. com

נציגי שרות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

2. בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

“האתר” – לרבות כל חלק ממנו.

“מפעילי האתר” – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.

“תוכן” – המלצות, הכוונות, ביקורות וחוות דעת, תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו’), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, תמונות, צילומים, כולן או כול חלק מהם.

“תוכן מזיק” – לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני, ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בקניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק.

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעות האתר כפופים להוראות לתקנון האתר המפורט להלן.

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3. משתמש באתר והמעוניין לרכוש באמצעותו, מצהיר בפעולתו כי הינו כשיר למפורט מטה:

(א) הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. (אם משתמש שאינו כשיר יבצע הזמנה, יראו את האפוטרופוס שלו או כל גורם אחראי חוקי אחר) כמי שאישר את פעולתו.

(ב) הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ותושב ישראל או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(ג) הלקוח בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא כולל תיבת דואר) בישראל.

(ה) הלקוח מזמין באופן אישי או שהינו מיופה כוח חוקי של המזמין ובעל יכולת להציג זאת באם יידרש ע”י החברה.

(ז) הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ח) למען הסר ספק, העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות והעושה כך – צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית עפ”י שיקול דעתה, לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים:

(ט) המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי.

(י) המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;

(יא) המשתתף מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים;

(יב) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה.

(יג) המשתתף ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר.

(יד) יש חשש כי המשתתף סחר או מתכוון לסחור במוצרים ו/או השירותים אותם הזמין, מזמין או מתכוון להזמין.

 

4. פרטי המוצרים והשירותים:

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר.

אם נפלה טעות מסיבות חריגות ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר והחברה תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששולם.

 

5. מחירים:

(א) המחירים המוצגים באתר הינם בסיסיים וייתכנו תוספות בהתאם לנרכש ו\או הוזמן וזאת עפ”י מחירון מומלץ לצרכן והעדכני של החברה.

(ב) מחיר התקנה מומלץ לברר טרום הזמנת המוצר שהרי חלקם של המוצרים מגיעים שאינם מותקנים. ניתן להתקינם בפשטות ובאופן עצמאי ע”י מדריך הוראות השימוש הנמצאות באריזת המוצר.

הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

(ג) המחיר הנקוב בהזמנה יהיה בר תוקף אך ורק אם שולם סך של 50% לפחות ממחיר ההזמנה וזאת ממועד עריכתה. אם לא שולם, תחול תוספת מחיר במידה ותהיה כזו עפ”י מחירון מומלץ לצרכן ועדכני של החברה.

 

6. הזמנות מוצרים באמצעות האתר:

(א) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצרים המבוקשים.

(ב) בגין כל מוצר המוצע למכירה קיים”כפתור קנה” ויש לעיין היטב בדף זה, לאימות פריי המוצר והצבע הנבחר.

(ג) יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר.

(ד) בין היתר יש למלא את כל השדות המתבקשים.

(ה) בכדי שההזמנה תבוצע בדייקנות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים לשלמות התהליך.

(ו) ההזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה.

7. ביטול עסקה

(א) החוק קובע שצרכן יוכל לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

* בעל פה: במקום העסק או בשיחת טלפון
* בכתב – באמצעות שליחת בקשה בדואר, במייל או בפקס – כתובתנו: רחוב משכית 14, הרצליה, ת.ד. 13041, טלפון: ‎03‑5407999, פקס: ‎‎03‑5407022.
* באינטרנט: כאשר העסקה נעשתה באינטרנט, באמצעות הקישור הייעודי שבעמוד הראשי של האתר.

(ב) פרטים מזהים: בהודעת ביטול על הצרכן לפרט את שמו ומספר ת.ז.
(ג)העסק ימסור לצרכן מידע לגבי אופן הביטול בכל אחד מהממשקים הבאים: חשבונית, קבלה, הודעת תשלום, מסמך הגילוי המסכם את פרטי העסקה.

8. ביטול הזמנה / השבת כספים:

(א) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

1. ביטול עיסקה יעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

4. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.

5. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

(ב) החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

1. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.

2. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב או בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

(ג) ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון ו\או כתוצאה ממחסור בלתי צפוי במלאי ו\או כתוצאה מהפסקת ייצור פתאומית של החברות היצרניות.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

3. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר – הפוגעים בהליך התקין של המכירה, העסקה תבוטל על ידי החברה. החברה לא תהא מחויבת לספק לצרכן מוצר כלשהו ולא תחייב את הצרכן בגין העסקה

4. בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו סכומים אלה על הסכומים ששילם הלקוח לחברה.

5. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר

 

9. התשלום באמצעות כרטיס אשראי:

(א) תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן: “פעולה”) ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.

(ב) מועד האספקה יקבל תוקף אך ורק מעת כניסת ההזמנה לתוקף.

(ג) תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו יפוי כוח כדין.

(ד) יש למסור את פרטי כרטיס האשראי לחברה באמצעות הקלדת פרטיו באתר או באמצעות שיחת טלפון- בהתאם להוראות הכתובות באתר.

(ה) לאחר מכן תמתין החברה להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה.

(ו) אם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.

(ז) אם תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזמין בעת הקלדת ההזמנה. כל עוד לא נשלח אישור בדואר אלקטרוני כאמור, אין לראות את ההזמנה כמאושרת.

(ח) גם לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, רשאית החברה שלא לאשר את ההזמנה, ולבטל את העסקה עם חברת כרטיס האשראי וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי בכול תנאי.

(ט) יודגש כי אספקת המוצרים מותנים בתיאום מועד עם הלקוח ולפיכך עלולים להתעכב.

 

10. אספקת המוצרים:

(א) אספקת המוצר תיעשה ככלל בתוך 8 ימי עסקים, אלא אם נכתב או עודכן אחרת.

(ב) זמני האספקה כוללים רק מניינם של ימי עסקים (כך, למשל אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, שביתות, עיתות מלחמה וכדומה).

(ג) אספקת המוצר ו/או השירות תלויה בשיתוף פעולה עם המזמין לרבות בתאום מועדים עימו לפיכך עלולה להתעכב כתוצאה מגורמים התלויים במזמין.

(ד) מניין המועדים לאספקת המוצרים ו/או והשירותים לא יתחיל אלא לאחר תשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.

(ה) החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרמו מחוסר במלאי ו\או הפסקת הייצור ו\או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה.

(ו) במקרה שהחברה תחשוש לשלומם האישי של נציגיה (כגון: במקרה של אספקה לאזור מסוכן עפ”י שיקול דעתה הבלעדי רשאית החברה לתאם עם המזמין מקום אספקה אחר שאינו כתובת המקור אותו ביקש הלקוח.

(ז) בעת אספקת המוצר תהיה רשאית החברה ו/או מי מטעמה כתנאי לאספקה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כרטיס האשראי ו\או תעודת משלוח ו\או אישור מסירה או כול אימות פרטים אחרים אותו תמצא לנכון וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

(ח) לאחר קבלת המוצר יש למלא את תעודת האחריות והפרטים האישים ולהעבירה לחברה בדואר אלקטרוני ו\או בפקס.

(ט) חברת  IBB GROUP מבצעת משלוחים לכל חלקי הארץ, למעט ביישובים הבאים: א סייד, א תעשיה חבל מודיע,, אבו ג’ווייעד, אבו כף אום בטין, אבו סריחאן, אבו עבדון, אבו עמאר, אבו עמרה אבו קורינאת, אבו קרינאת, אבו רביעה, אבו רוקייק, אבטין, אבני חפץ אבנת, אבשלום, אדורה, אום אל קוטוף, אטרש, איתמר, אל אסד, אל ח’וואלד מערב,, אל סייד, אל עטאונה, אל עריאן, אלומה, אלון מורה, אלמוג, אספר, אפיניש, ארגמן, אשכולות אשלים, אתגר, באר מילכה, ביר הדאג’, בית אריה, בית ג’אלה, בית הערבה, בית ירח, בית לחם, בית ניר, בית צבי, בקעות, ברכה, בת חצור, בת עין, ג’נאביב, ג’נין, ג’סאר א-זרקא, ג’סר א זרקא, ג’ת, גבעת שמש, גיתית, גלגל, דחי, דייר ראפאת, דיר אל-אסד, דמיידה, דריג’את, הדסים, הוואשלה, הוזייל, הר גילה, הר עמשא, ורד הגליל, ורד יריחו, זבארגה, זרועה, ח’ואלד, חברון, חגי, חוג’ייראת, חוות שלם,חוסנייה, חיננית, חלמיש, חמאם, חמדת, חמרה, חפאפרה, חצר בארותיים, חצרות געש, חצרות חולדה, חצרות חפר, חצרות צריפין, חרמש, טבחה, טול כרם, טל מנשה, טללים, טלמון, טנא עומרים, יבולה, ידידה, יחד, ייט”ב, יסודות, יעל, יפית, יצהר, יריחו, כדרה, כיסופים, כליל, כמאנה מזרח, כמהין, כסלון, כפר אל עוברה, כפר אליהו, כפר ברא, כפר הנוער הדתי, כפר הנוער נירים, כפר זמיר, כפר מרמורק, כפר תפוח, כרם בן שמן, כרמל, לב יתיר, לוזית, לפידות, מבוא דותן, מבואות החרמון,מבחור, מגדלים, מולדה, מחולה, מחנה יהודית, מייסר, מכורה, מכחול, מלכישוע, מסעודין אל עזאזמה,מעון, מעלה עמוס, מעני אבו חאמד, מצדות יהודה, מצודת כ”ח, מצפה רמון (בסיס), מרחב עם,מרעית, משואה, מתמור, נאות סמדר, נגוהות, נווה אפעל, נווה אפרים, נווה הדסה, נווה הרצוג, נווה חריף, נוקדים, נורית, נח”ל אלישע, נח”ל רותם, חליאל, נטף, ניצן ב, ניצנה כפר נוער, ניצני סיני, ניר משה נמרוד, נעלה, נצאצרה, נריה, סדום, סואעד, סוסיה, סלואן המרכזית, סנסנה, ע’ג’ר, עגור, עופרים, עוקבי, עזה, עזוז, עטרת, עין איברהים, עין חוד, עיר אובות,עלי זהב, עלמון, עמור, עמק בית שאן, ענב, עראמשה, ערב אזונר, ערב אל גנאדי,ערב אל ווהב, ערב אל חרנאבה,ערב אל כעביה, ערב אל מוריסאת, ערב אל נגדאת, ערב אל נעים, ערב אל סגיראת,ערב אל סמניה, ערב אל עיסאת, ערב אל עיצאת,ערב אל פמאז, ערב אל שבאב, ערב גזאלין, ערב טוואפרה, ערב סעדיה, עתניאל, פולו, פני חבר, פרי גן, צבעון, ציקלון, קבועה, קודייראת א צאנה, קוואעין, קליה, קלקיליה, קסר א סיר, קריית חוף, קריית שמואל, קרני צור, ראס אל עין, ראס עלי, רועי, ריחן, רמאללה, רתמים, שא-נור, שבות רחל, שבטה, שבי שומרון, שגב, שדמות, מחולה, שחרות, שיטים, שילה, שכם, שמעה, שני ליבנה, שעורים, תלם, תקוע, תראבין א סאנע, תראבין א צאנה.

 

11. הלקוח מצהיר ומתחייב כדלקמן:

(א) לקרוא בעיון את ההזמנה ואת נוסח תעודת אחריות שתסופק עם המוצר.

(ב) כמו כן הובהר כי שימוש לא נכון ו\או שאינו במסגרת הנחיות התפעול והשימוש לא תחול אחריות על המוצר כפי שצוין בהוראות השימוש המסופקות עם המוצר. באם מכול סיבה שהיא לא התקבלו הוראות שימוש יש לפנות מיידית לחברה לקבלת הוראות שימוש אשר יישלחו בדואר ע”י החברה.

(ג) לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו, לדווח מיד על כל אי התאמה, לאפשר לתקן כל אי התאמה או להגיע לשרות הלקוחות של החברה וזאת עפ”י בקשתה לבחינת המוצר והשמשתו.

(ד) בכל תלונה ו\או בעייה נא לציין את פרטי הרוכש המלאים, דרכי התקשרות והעברת תעודת האחריות כנדרש.

(ה) כי אם יסרב לקבל את המוצר ו/או השירות, זכאי החברה לעשות בהם שימוש, אך יהיה עליו לשלם את המחיר המוצר בתוספת ההובלה ו\או האספקה.

(ו) עיכוב בביצוע התשלום יעכב מיידית את אספקת המוצר תיקונים וכו’. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל העסקה ולפרק את המוצרים מחצריו של המזמין. המזמין נותן בזה יפוי כוח לחברה לפעול כדלעיל. בנוסף תהיה החברה זכאית לפיצוי בסך 20% מסך ההזמנה שישולם ללא דיחוי ובכרטיס אשראי.

(ז) סכום שלא ישולם במועדו יוצמד למחיר המחירון של החברה. כמו כן יצורפו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

(ח) החותם מטעם המזמין ערב אישית לכל התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה, לרבות (אך לא רק) הכספיות.

12. ביטול עסקה

(א) החוק קובע שצרכן יוכל לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

* בעל פה: במקום העסק או בשיחת טלפון
* בכתב – באמצעות שליחת בקשה בדואר, במייל או בפקס – כתובתנו: רחוב משכית 14, הרצליה, ת.ד. 13041, טלפון: ‎03‑5407999, פקס: ‎‎03‑5407022.
* באינטרנט: כאשר העסקה נעשתה באינטרנט, באמצעות הקישור הייעודי שבעמוד הראשי של האתר.

(ב) פרטים מזהים: בהודעת ביטול על הצרכן לפרט את שמו ומספר ת.ז.
(ג)העסק ימסור לצרכן מידע לגבי אופן הביטול בכל אחד מהממשקים הבאים: חשבונית, קבלה, הודעת תשלום, מסמך הגילוי המסכם את פרטי העסקה.

13. ביטול הזמנה / השבת כספים:

(א) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

1. ביטול עיסקה יעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם.

2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

4. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.

5. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

(ב) החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

1. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.

2. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב או בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

(ג) ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון ו\או כתוצאה ממחסור בלתי צפוי במלאי ו\או כתוצאה מהפסקת ייצור פתאומית של החברות היצרניות.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

3. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר – הפוגעים בהליך התקין של המכירה, העסקה תבוטל על ידי החברה. החברה לא תהא מחויבת לספק לצרכן מוצר כלשהו ולא תחייב את הצרכן בגין העסקה

4. בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו סכומים אלה על הסכומים ששילם הלקוח לחברה.

5. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר

 

14. שמירה על מידע:

(א) במסגרת השימוש באתר נמסרים פרטים אישיים של המשתמש לחברה כגון: שם, סיסמא, פרטי התקשרות ומספר כרטיס אשראי (להלן: “מידע(“.

(ב) החברה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא על פי הוראה מחייבת של רשות מוסמכת (כגון: בית משפט(.

(ג) החברה נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, ולפיכך היא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים.

15. תנאים נוספים:

(א) התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.

(ב) כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לבעלי החברה או מי מהם. אין לפגוע בזכויות אלו ולעשות בהן שימוש כל שהוא.

(ג) בעלי החברה רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

(ד) ידוע ללקוח המשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.

(ה) אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי – באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.

(ו) בעלי החברה והאתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.

(ז) אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או”וירוסים” ו/או”דואר זבל”. כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות החברה ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.

(ח) החברה ו\או מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.

(ט) החברה ו\או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מוירוסים ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד החברה ו\או מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור לחברה ו\או מפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר.

(י) החברה ו\או מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

(יא) הפרה של תנאי מהתנאים המצוינים יזכה את החברה ו\או בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות.

 

16. הדין וסמכות השיפוט

(א) סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל-אביב.

(ב) על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו’), פרסומות, מידע, הודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, גרפיקה, תמונות, צילומים, המלצות, המלצות גולשים, ביקורות, חוות דעת – לרבות כל חלק מהם.

“תוכן מזיק” – לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות”וירוסים” ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק.

יש דברים שקורים רק כשנרשמים!
בואו להיות הראשונים לגלות את המהדורות המיוחדות, ההשקות הכי חמות והטיפים השווים ביותר
צרפו אותי